Meme Büyütme

Göğüs büyütme estetiği, küçük göğüslerin arzu edilen boyuta getirilmesi için yapılan estetik operasyondur. Göğüs büyütme estetiği silikon protez veya yağ enjeksiyonu ile gerçekleştirilebilir.

Meme, dişiliği sembolize eden organların başında gelir. Bu nedenle tarih boyunca meme dokusuna gerek işlevsel gerekse sosyal olarak çok sayıda anlam yüklenmiştir. Örneğin Mitolojide meme, doğurganlığı temsil ettiğinden bolluk ve bereketin sembolüdür. Meme dokusu bebek emzirme nedeniyle temel besin kaynağı olmasının yanında kutsal görülen anneliğin de simgesi olmuş, anne sevgisi ve şefkat duygusuyla birlikte anılmıştır. Tüm bunlardan farklı olarak meme ucu ve çevreleyen koyu renkli alan (nipple-areola) erojen bir doku olması nedeniyle, cazibe, erotizm ve cinselliği de çağrıştırır. Bir diğer özelliği ise vücudun görünen kısmında en belirgin hat göğüs hatları olduğu için doğrudan dikkatler göğüs bölgesine odaklanmaktadır. Kadınlarda dış görünümü belirleyen hatları oluşturan omuz, kalça ve basen genişliği arasındaki farklar memenin büyüklüğü ve biçimiyle dengelenmektedir bu durum memenin estetik vücuda sahip olmaktaki önemini de perçinlemektedir.

Memenin Güzel Görünmesi İçin İdeal Ölçüsü Ve Şekli Ne Olmalıdır?

Meme dokusunu vücut hatlarından ayrı olarak düşünmek hatalı olur. Boy, kilo, kalça ve omuz genişliği gibi parametrelerle birlikte bir bütün olarak değerlendirilmesi gerekir. Meme sekil ve boyut olarak mükemmel olsa bile eğer vücut hatları ile uyumsuz ise güzel görünmeyecektir. Örneğin beli ve baseni tam saran giysiler giyildiğinde, göğüs bölgesinde giysi bol veya göğüsleri orta kısımda toparlayacak şekilde dar kalmamalıdır. Dekolte giysiler, mayo veya bikini giyildiğinde meme ek olarak birtakım desteklere ihtiyaç duymamalıdır. Kişi kendisini böylelikle mutlu, rahat ve güzel hissedecektir. Bu da çevresindeki insanlara özgüven olarak yansıyacaktır ki; ilk izlenimde bu çok önemlidir. Meme seklini matematiksel olarak tarif edebilmek mümkün değil ancak tanımlamak gerekirse karşıdan bakıldığında tepesini meme başının oluşturduğu konik şekilde, meme dokusunun sarkarak altındaki oluğu geçmediği, diri görünümlü, yandan bakıldığında ise damlaması şekilde olan meme estetik ve güzel meme olarak değerlendirilebilir. Bu nedenle meme ameliyatlarında Plastik cerrah, memenin bu kendine has sekline ulaşabilmek için sadece bilgi ve tecrübesini değil ayni zamanda hayal gücünü, vizyonunu ve bir heykeltıraş gibi sanatsal yönünü ön plana çıkarmak zorundadır.

Sütyen Bedeni Nasıl Belirlenir?

Memelerin altından geçecek şekilde ( Beyaz çizgi) göğüs çevresinin ölçümü sutyen bedeninin rakamsal değerini verir (75, 80 vb.). Meme uçlarından geçecek şekilde ölçüm yapıldığında (mavi çizgi) ise meme altından yapılana göre daha yüksek bir değer bulunur. Bu iki değer arasındaki fark 6,5 cm’den küçükse A olarak kabul edilir ve her 6,5 cm artışında da B; C;D;DD olarak büyür. Böylece sutyen bedeninin cup ölçüsü de bulunmuş olur ve rakamsal değerin yanına yazılır(75B,80A gibi).

Estetik Amaçlı Meme Ameliyatlarında Sonuçların Daha İyi Olduğu Bir Yaş Grubu Söz Konusu Mu Veya Herhangi Bir Yaş Kısıtlaması Var mı?

Ergenlikle başlayan meme gelişiminin tamamlanması için 18 yas civarını beklemek gerekir. Bu yastan sonra herhangi bir zamanda ameliyatı planlanabilir. Eğer kişinin psikolojisini çok etkiliyor, alay konusu oluyor, dışarıdan arzu edilmeyen bakışlara maruz kalıyor ve içe dönük, utangaç olmasına neden oluyorsa ya da çok büyük memelerde olduğu gibi boyun, sırt ve omuz ağrısına, kollarda uyuşukluğa, aktivite kısıtlanmasına, sutyen yerlerinde kesiklere, meme altında mantar enfeksiyonları pisikler ve kötü kokuya neden oluyorsa, nefes almasını zorluyorsa ameliyatı ertelememek gerekir.

Meme Büyütme Estetiği (Augmentation Mammoplasty) Ameliyatları Nasıl Yapılır?

Meme büyütme ameliyatları hastanın kendi dokusu kullanılarak yapılabileceği gibi meme protezleri kullanılarak da yapılabilir.

Kendi Dokusu Kullanılarak Meme Büyütme Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Estetik amaçlı meme büyütme ameliyatlarında hastanın memelerine yag dokusu enjeksiyonu yapılarak büyütme işlemi gerçekleştirilmiş olur. Gerek uzun dönem estetik sonuçları gerekse, birtakım memeye yönelik tetkiklerin tanısal güvenilirliğini azaltması açısından pek çok cerrah tarafından tercih edilmeyen bir tekniktir.

Meme Protezi Ameliyatı Teknikleri Nelerdir?

Meme büyütme (protez) ameliyatları meme areolasının (meme başı çevresindeki koyu kısım) alt kısmından (resimde kırmızı), memenin alt kıvrımından(yeşil), koltuk altından(beyaz) nadiren de göbekten yapılan kesilerden biri seçilerek uygulanır. Meme protezi, ya hemen meme dokusunun altına (sağ resim), ya da meme dokusuyla birlikte göğüs kasinin altına konur(sol resim). Her tekniğin farklı avantaj ve dezavantajları vardır.

Meme Protezi Çeşitleri Nelerdir?

Meme protezlerinin hemen hemen hepsinin dış kısmı silikon bir kılıftan yapılmıştır. Bu silikon kılıfın yüzeyi düz veya pürtüklü olabilir. Kılıf içerisini dolduran materyal ise yag, serum veya silikon jeldir. Bazı protezlerin ise içerisinde iki ayrı bölümde olmak üzere hem serum hem de silikon jel bulunur. Bazı protezler şişirilebilirken bazı protezlerin hacimleri sabittir. En çok kullanılan protez türü; içi silikon jel dolu meme protezleridir, çünkü bu protezlerin sonuçları diğerlerine göre daha iyidir. Sekil olarak da yuvarlak (round) ve anatomik ( damla seklinde) protezler mevcuttur. Yuvarlak şekilli protezlerde alçak, orta ve yüksek profilli alt grupları vardır.

Hangi Protezin Çeşidinin Kullanılacağına, Protezin Meme Altına Mı, Kas Altına Mı Konulacağına Nasıl Karar Veriliyor?

Bu tamamen hasta ve cerrahin birlikte karar verebileceği bir konudur. Hastamız, doğal görünümlü bir meme, üst kısmi belirgin bir meme, tamamen protez olduğu belli bir meme, giysilerden kendisini gösterecek meme, ameliyatlı olduğu belli olmayacak şekilde minimal değişiklik yapılmış meme vb. olarak nasıl bir meme istediğini anlattıktan sonra hastanın beden ölçüleri ve göğüs yapısının muayenesi yapılır. Bu muayeneden sonra estetik cerrah, hastanın istekleri ile beden yapısının uygunluğunu değerlendirip eğer gerekli ise, kendi estetik vizyonu ve tecrübesi doğrultusunda daha iyi bir sonuç için önerilerde bulunur. Daha sonra hangi tür protez kullanılacağına karar verilir. Eğer hastanın serumu veya silikon jeli olarak herhangi bir ısrarı yok ise cerrah sonuçlarına güvendiği protez türünü kullanacaktır. Bazı özel durumlarda estetik cerrah hastanın isteklerinin iyi olmayacağını tereddütsüz bir şekilde anlatmalıdır. Örneğin; yüzücü bir bayanın göğüs kasının altına protez yerleştirilmesinin uygun olmayacağı gibi.

Meme Protezinin Hamileliğe Ve Süt Vermeye Etkisi Var Mıdır?

Meme protezlerinin (özellikle kas altına konulduğunda), süt verme işlevi ve hamilelik üzerine negatif etkileri söz konusu değildir.

Meme Büyütme (Protez) Ameliyatları Meme Duyusunu Etkiliyor Mu?

Meme büyütme (protez) ameliyatlarında genel olarak his duyusunun etkilenmesi beklenmez.

Meme Protezi Ameliyatlarının Meme Kanseri Oluşumuyla Bir İlgisi Var Midir?

Meme büyütme işleminde kullanılan silikona bağlı meme kanseri geliştiğini gösteren herhangi bir kanıt bulunamadığı gibi son yapılan çalışmalarda meme protezi olan bayanlarda meme kanserinin, meme protezi olmayanlara kıyasla yaklaşık % 30 daha az görüldüğü ortaya konulmuştur.

Meme Ameliyatları Sonrası Mutsuzluk Nedenlerinden Biri De Ameliyat İzleri, Kullanılan Tüm Tekniklerde Ayni Şekilde İz Mi Kalıyor Yoksa İzin Daha Az Olduğu Teknikler Var Mi?

Eğer hastanın yara iyileşmesi normal ise başarılı bir meme büyütme ameliyatı sonrası kalacak iz yok denecek kadar azdır, zaten bir süre sonra da yok olup gider. Meme küçültme ameliyatlarında ise mutlaka iz kalacaktır. Önemli olan bu izin ne kadar az bir alanda ve ne kadar belirsiz olduğu, sutyenden ve giysilerin dekoltelerinden dışarıya taşıp taşmadığı ve özel hayatını negatif olarak etkileyip etkilemediğidir. Klasik ters “T” tekniklerinde areola (meme ucu çevresindeki koyu alan) çevresinden başlayıp aşağıya doğru inen ve memenin altındaki doğal kıvrımdan her iki yana uzanan, hem dikey hem de yatay kolları olan ters “T” seklinde bir iz kalır: 1970’lerde ortaya atılan ancak, planlanmasında bir takım değişiklikler yapılması, uygulama aşamasında da tekniğe liposakşın eklenmesi sonrası, daha güzel bir meme sekli elde edilebilmesiyle, yaklaşık on yil önce popüler olan “vertical Mammoplasty” tekniğinde ise meme altındaki kıvrımda yatay iz bırakılmamaktadır. Ameliyat sonrası iz ters“T” seklinde değil de sadece “I” seklinde düz bir dikey çizgi olarak kalır. Bu iz de oldukça iyi iyileşir ve hastayı özel ilişkilerinde kesinlikle rahatsız etmeyen, belli belirsiz bir izdir.

Meme Küçültme (Reduction Mammoplasty) Ameliyatları Süt Verme İşlevini ve Meme Duyusunu Etkiliyor mu?

Bu ameliyatlarda süt üreten bezler ve sütü meme ucuna taşıyacak kanallar mutlaka etkilenecektir fakat etkilenmenin boyutu ve kalıcı olup olmayacağı tercih edilen teknikle doğrudan ilişkilidir. Meme başı duyusundaki etkilenme derecesi de aynı şekilde teknikle ilişkili olarak değişecektir. Bazı meme küçültme ameliyat tekniklerinde meme ucu duyusu tamamen kaybolmakta, bazılarında ise hiç değişmemektedir.

Meme Küçültme Ameliyatları Sadece Estetik Amaçla Mı Yapılır?

Meme küçültme ameliyatları sadece estetik amaçla değil, ayni zamanda sağlık amacıyla da yapılabilir. Bazı büyük memeler kişinin ruh sağlığını etkiler veya asosyal bir kişiliğe sokar ise ya da bel ve boyun ağrısı, meme altında pisik ve mantar oluşumları, yatarken nefes almada zorluk, yürürken çabuk yorulma gibi sıkıntılara neden oluyor ise meme küçültme ameliyatları zaten bu sıkıntılardan kurtulmak için gereklidir.

Estetik Amaçlı Meme Küçültme Ameliyatlarının Meme Kanseri Oluşumuyla Bir İlgisi Var mıdır?

Yapılan çalışmalar göstermiştir ki meme küçültme operasyonu geçiren bayanlarda kanser gelişme riski, küçültme operasyonu geçirmeyenlere oranla %40 civarında azalmıştır.

Meme Büyütme Estetiği Ameliyatlarının Öncesi Ve Sonrası Fotoğraflarını Nasıl Görebilirim ? Meme Büyütme Estetiği Ameliyatı Fiyatlarını Nasıl Öğrenebilirim ?
Göğüs büyütme estetiği öncesi ve sonrası fotoğraflarını görmek, göğüs büyütme estetiği fiyatlarını öğrenmek için form doldurarak veya whatsapp’tan bize yazarak iletişime geçebilirsiniz.