Yüz ve Boyun Germe

Yüz Germe Ve Boyun Germe Estetiği ( Face Lift, Rhytidectomy) Nedir?

Yılların etkisiyle veya cilt yapısındaki değişiklikler sonucu yanakların sarkması, yüzde kırışıklıklar oluşması ve olukların derinleşmesi yaşlılık belirtileri olarak değerlendirilir ve bu değişikliklerin eski durumlarına getirilmesi amacıyla yüz germe ameliyatı yapılır. Eğer ihtiyaç var ise eş zamanlı olarak kaş kaldırma, göz kapağı estetiği, boyun germe vb. operasyonların eklenmesi yüzün bir armoni içerisinde görünmesini sağlar. Birkaç çeşit yüz germe operasyonu vardır, bunların cilt kesi yerleri aynıdır fakat çalışılan anatomik planlar farklıdır. Hangi tekniğin seçileceği hastanın ihtiyaç ve beklentilerine göre belirlenir.

İzler Yüz Germe Operasyonunda Nerede Gizlenir?

Yüz germe ameliyatlarında cilt kesileri saçlı deri, kulak arkası ve kulak ile yanağın tam birleşim yerinde yapılarak, izlerin gizlenmesi ve bakıldığında fark edilmemesi sağlanır. Fazladan bir cilt kesisi yapılmasına gerek kalmadan boyun germe işlemi de aynı zamanda gerçekleştirilebilir. Böylelikle boyundaki sarkıklıklar ve kırışıklıklar da düzeltilmiş olur. Aynı zamanda eğer çene altında sarkıklık ve gıdı oluşmuş ise bu problem de düzeltilerek diri bir yüz ve boyun görünümü elde edilmiş olur. Uygun vakalarda Endoskopik olarak da yüz germe operasyonu yapılabilir.

Yüz Germe Ameliyatlarına Liposakşın Eklenebilir mi?

Estetik cerrahide, hastanın problemlerine göre çözüm üretilmesi esastır. Örneğin; boyun germe operasyonlarında kas onarımı ve cilt gerginleştirilmesi yapılırken ihtiyaç var ise çene altı bölgesine liposakşın yapılarak sarkıklık ve gıdı oluşumuna neden olan yağ birikimleri giderilebilir. Her hastanın yüzündeki sorunlar farklıdır bu nedenle, sorunları doğru teşhis etmek en az operasyonun kendisi kadar önemlidir. Bazı durumlarda yüz ve boyun bölgesindeki sarkıklıklar sadece liposakşınla bile giderilebilir. Bazen de doku enjeksiyonlarının yapılması yüzü daha genç ve diri göstermek için yeterli olabilir. Yanlış hedefe doğru başarılı hamlelerin yapılmasının doğal olarak hiçbir estetik anlamı olmayacaktır. Yüz gençleştirme operasyonları sonrası, kişi yaklaşık olarak 10 yıl önceki görünümüne kavuşur.

İzsiz Yapılan Yüz Ve Boyun Germe Ameliyatları Var mıdır?

Son yıllarda geliştirilen iplerle yapılan askılama yöntemlerinde bir iz kalmaz, belirgin şişlik ve morartı olmaz, lokal anestezi altında gerçekleştirilebilir ve yaklaşık olarak 30 dakika sürer fakat kalıcılığı diğer klasik teknikler kadar uzun süreli değildir. Operasyondan 24-48 saat sonra çalışma hayatına dönülebilir.